İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme sonucu İSG riski yüksek görülen konuları bu sistem içerisinde yönetmektedir.

FIRAT olarak,

  • İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
  • Yeni yatırımların seçiminde İSG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi,
  • Çalışanlarımızı İSG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeyi,
  • Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi İSG konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmayı,

taahhüt ediyoruz.