İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

FIRAT PLASTİK AŞ Olarak,

  • Faaliyette bulunduğu tesislerde yasal ve uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı,
  • Çalışma ortamlarında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesini,
  • İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Sürekli iyileşme için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,
  • Yeni yatırımların seçiminde İSG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi
  • Çalışanlarımızın İSG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeyi
  • Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi İSG konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmayı, taahhüt ediyoruz.

                                                                                                                                            02.01.2020 - R1