Formu göndermeden önce aşağıdaki metni okuyun

Bu iş başvuru formunda verdiğim bilgilerin, yazdıklarımın muhtemen bir hizmet akdine esas teşkil ettiğini bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, birinin veya tamamının yanlış çıkması halinde hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedileceğini ve bu nedenle şirketinizin maruz kalacağı zarar ve ziyanı tamamen ödeyeceğimi, istihdamım halinde şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre çalışmayı kabul ettiğimi ve gerekli görülen deneme süresine tabi olacağımı teyit ve beyan ederim.