DESTEK SACI ATALET DEĞERİ HESABI
Atalet
Hesapla

SONUÇ

X ekseni yönündeki atalet değeri lx

Y ekseni yönündeki atalet değeri ly

Not: Destek sacının profil içerisindeki pozisyonuna ve buna bağlı olarak rüzgarın saca etkilediği kuvvet yönüne bağlı olarak Ix ya da Iy kullanılır.

PENCERE ISI İLETİM KATSAYISI HESABI
Cam genişliği
Cam yüksekliği
Hesapla

SONUÇ

Isı İletim Katsayısı

Not: Hesaplamalar TS EN ISO 10077-1'e göre yapılmıştır.

PENCERELERDE SES YALITIM DEĞERİ HESABI
Hesapla

SONUÇ

Rw (dB)

C

Ctr

Not: Hesaplama metodu TS EN 14351-1 Ek-B'ye göre hazırlanmıştır.

PENCERELERDE RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM HESABI

Rüzgar

Rüzgar Yükünün Pencere Üzerinde Etkili Olduğu Mesafe Hesabı
"B değeri hesaplanırken kanatın uzun kenarının iki köşesinden 45º'lik eğimli çizgiler çizilir, bu çizgilerin kesiştiği yerin çizginin başladığı köşeye uzaklığı kanat genişliğinin yarısından büyükse, kanat genişliğinin yarısı, küçük yada eşitse kesiştiği noktanın mesafesi alınır. Hesaplama yapılırken en zayıf olan en uzuk kenarbaz alınarak hesaplama yapılır. Diğer bölümlerin gereken atalet değeri daha küçükolacaktır. Ancak talep olursa her noktanın ayrı ayrı hesabı yapılabilir."

Hesapla

SONUÇ

Sac Ataletinin Yeterliliği

Müsaade Edilen Sehim Miktarı

TÜRKİYE GENELİ RÜZGAR YÜKLERİ

Rüzgar Yükleri

Yıllık Rüzgar Hız Dağılımı (m/s) - 30 m

 • 10
 • 7,5
 • 5
 • 9,5
 • 7
 • 4,5
 • 9
 • 6,5
 • 4
 • 8,5
 • 6
 • 3,5
 • 8
 • 5,5
 • 3

SONUÇ

Rüzgar Hızı (m/s)

Rüzgar Hızı (N/cm2)

Not: Hesaplama metodu TS EN 14351-1 Ek-B'ye göre hazırlanmıştır.