Çevresel Ürün Deklarasyonu

Sürdürülebilirlik perspektifinde yaptığımız çalışmalardan biri de 2015 içerisinde gerçekleştirdiğimiz ürünlere ait ’Çevresel Ürün Deklarasyonu – Enviromental Product Declaration’ dur. Kurumumuz Türkiye’de bir ilk olarak tüm pazarlarda geçerli uluslararası onaylı ve Avrupa standartlarına uyumlu PVC Pencere ve Kapı Profillerine Çevresel Ürün Deklarasyonu yapan tek firmadır.(http://www.environdec.com/en/Detail/epd629#.VV2Zo_ntmko)

EPD’ler, ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden belgelerdir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon ve atık değerlerini dikkate alan bu beyan yöntemi, uluslararası uzmanlar tarafından tarafsız olarak doğrulanan ve kuruluşlar için dünya çapında geçerli olan belgelerdir.

FIRAT, sürdürülebilirlik çerçevesinde beyan ettiği EPD belgeleriyle uluslararası bir markadır ve Avrupa’da ECO Platform’da da kayıt altına alınan belgeleriyle, Türkiye’de sektöründeki tek firmadır.(http://www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epds.html)

ECO Platform; kar amacı gütmeyen, Avrupa’da ECO Platform uyumlu EPD Belgesi veren kurumlar (Metsims; http://www.metsims.com), yapı sektörünü temsil eden STK’lar ve LCA uzmanları tarafından kurulan EPD Belgelerini kayıt altına alan uluslararası bir kurumdur. ECO Platform ’un amacı; özellikle Type III EPD Belgesi gibi onaylanmış çevresel etki bilgisi bulunan yapı ürünlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. ECO Platform ‘da kayıt altına alınan EPD belgeleri bu beyanların hem Avrupa’da hem de Uluslararası seviye de kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

İklim Beyanları

Son yıllarda sıkça duyduğumuz ve dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkilerini üretim süreçlerimizde de irdelemek amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz diğer bir çalışmada ürünlerimize ait yapmış olduğumuz ’İklim Beyanları – Climate Declaration’dır. FIRAT, bu çalışmasıyla da sektöründe öncülük yapan firmadır.

İklim beyanları bir ürünün yaşam döngüsü süreçlerinden kaynaklanan sera gazı salınımlarının karbon dioksit (CO2) eşdeğeri cinsinden değerini belirten deklarasyonlardır. İklim beyanları ISO 14025 uyarınca yapılan yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmalarının sonuçları temel alınarak düzenlenir. (http://www.environdec.com/en/Detail/epd604#.VV2Zo_ntmko)