Çevre Politikası

Çevre unsurlarının değerlendirilmesi sonucu çevre riski yüksek görülen konuları bu sistem içerisinde yönetmektedir.

FIRAT olarak,

  • Atıklarımızı azaltarak, verimliliğimizi artırarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Atıklarımızı azaltarak, verimliliğimizi artırarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel düzenlemeler ile ürünlerimizle ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uymayı,
  • Kirliliği, kaynağında yok ederek önlemeyi,
  • Yeni yatırımların seçiminde çevre etkilerini seçim kriteri olarak değerlendirmeyi,
  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi Çevre Yönetim Sistemimiz konusunda bilgilendirerek çevre bilinçlerini artırmayı,

taahhüt ediyoruz.